Leerlingen thuis aan de slag met liedjes over handen wassen

Plaatje_EN4TEACHERS_Covid-19

Wil je aansluiten bij de huidige situatie, dat wil zeggen, handen wassen, handen wassen en handen wassen?

Dat kan met de 3 pdf's met links naar 10 Engelse liedjes over handen wassen. Er zijn liedjes voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Om de ouders/verzorgers te helpen
- zijn er plaatjes om Engelse woordjes aan te leren
- is er een stappenplan om ouders/verzorgers te helpen een liedje te gebruiken
- zijn er spelletjes die ze kunnen doen met hun kind.

Ga naar Webshop > Engels > Ouders/verzorgers voor deze en andere informatie voor ouders/verzorgers.