Namen leren in een nieuwe klas

Blog website 12_Namen leren kennen

Aan de slag op nieuwe school als vakleerkracht Engels

Namen leren ... de kinderen kennen elkaar al jaren, maar ik ken hen nog niet. Hoe zorg je voor wat actie bij die kinderen? En dat het niet te saai wordt?

Q&A time

Ik had een activiteit bedacht voor de eerste les waarbij ik de vragen stelde, de kinderen overlegden en daarna antwoord gaven. De vragen kwamen één voor één tevoorschijn in de PPT.

 

In de klas zag je de kinderen telkens rondkijken en dan naar één leerling kijken. Die naam werd genoemd, en ik had weer een kans gekregen om die naam in te prenten. Top!

 

En verder kon ik meteen checken wat de leerlingen passief al kenden. En dat bleek heel veel te zijn!

 

Turn and talk

Het antwoord geven doen mijn leerlingen zoveel mogelijk via turn and talk. Ik stel een vraag en de kinderen overleggen eerst in tweetallen.

 

De voordelen?

  • Iedereen krijgt tijd om na te denken.
  • Iedereen overlegt.
  • Iedereen is betrokken.

Op zoek naar speels lesmateriaal?

Ga naar de webshop of bekijk mijn trainingen. Je kunt mij ook een voorbeeldles laten geven.