Meertaligheid - hulp of hindernis?

Woordenboeken_Meertaligheid

Wat en voor wie?

Deze workshop van 120 minuten is voor leerkrachten in alle klassen die meer willen bereiken in een klas vol Nederlandstalige en anderstalige kinderen. Door de workshop kijk je anders naar de meertaligheid van jouw kinderen en weet je hiervan gebruik te maken zodat iedereen er van profiteert, ook Nederlandstalige leerlingen. Ook heb je creatieve vaardigheden om je lessen leuker en inclusiever te maken. Zo werk je mee aan een situatie waarin alle leerlingen zich gehoord en gezien voelen. Zo zijn ze gemotiveerder en stijgt hun vaardigheid in alle talen.

Wat is jouw situatie?

Stel jij jezelf wel eens deze vragen?

  • “Veel van mijn leerlingen spreken geen goed Nederlands. Moet ik ze dan wel Duits leren?”
  • “De leerlingen moeten al Engels leren. Is Duits erbij dan niet te veel?”

Het blijkt dat hoe gestructureerder jij aandacht besteedt aan taal en talen, hoe makkelijker en beter jouw leerlingen Nederlands, Engels, Frans en hun thuistaal leren beheersen!

Wat ga je doen en leren in de workshop?

Je gaat aan de slag met allerlei tips en opdrachten om op een andere wijze naar meertaligheid te kijken. Je gaat ervaren hoe het voelt om een vreemde taal te leren. We gebruiken een tekening en een kader om de eigen meertaligheid in kaart te brengen. Ook denk je na over een woordmuur die je in de klas zou kunnen gebruiken. Denken, omdenken en ervaren zijn belangrijke elementen van deze workshop.

Wat krijg je bij de workshop?

Dit krijg je zodat je wat je geleerd en ervaren hebt in de workshop, meteen in de klas toe kunt passen:

  • een hand-out met activiteiten die we in de workshop hebben gedaan
  • een stappenplan om te gebruiken bij je lesvoorbereiding om je lessen te verrijken. Dat geeft structuur.
  • labels om een meertalige woordmuur te maken in de klas

Wil je gebruik maken van alle talen die je leerlingen spreken?

Neem contact met mij op en samen bekijken hoe we Duits op jouw school kunnen inpassen naast het Nederlands, Engels en de andere talen die je leerlingen spreken.