Let's do classroom English - cursus

Story cubes_Leidse Houtschool_1

Wat en voor wie?

Deze cursus van 5 x 120 minuten is voor leerkrachten in alle groepen die makkelijker, beter en met meer zelfvertrouwen les willen geven door hun vakdidactisch handelen en hun classroom English te verbeteren. Door de cursus weet je hoe je Engels kunt geven aan basisschoolleerlingen en ga je meer Engels gebruiken in de klas. Jouw leerlingen worden speels én veilig ondergedompeld in de taal. Daardoor gaat hun Engels met sprongen vooruit én hebben ze plezier.

 

Wil je focussen op classroom English leren spreken? Ga naar: Let’s use classroom English.

Om je leerlingen meer de taal van het lokaal te laten spreken ga je naar: Get your children to speak classroom English.

Wat is jouw situatie?

Heb jij deze wensen?

 • Je wilt graag allerlei alledaagse zinnen leren, zoals: “We gaan in de kring zitten.” en “Pak allemaal je schrift.”
 • Je wilt graag je eigen Engels een boost geven.
 • Je wilt in de onderbouw aan de slag met thema’s en dan vooral liedjes, prentenboeken en speelse opdrachten gebruiken.
 • Je wilt in de bovenbouw alle vaardigheden speels aan bod laten komen in je les, vooral spreekvaardigheid.
 • Je gebruikt een methode, maar wil je lessen verrijken met speelse activiteiten.
 • Jullie willen als school een doorlopende leerlijn.

Deze cursus laat allerlei aspecten van de vakdidactiek aan bod komen terwijl we werken aan de eigen taalvaardigheid.

Wat ga je doen en leren in de cursus?

In deze cursus komen allerlei aspecten van vroeg vreemdetalenonderwijs aan bod, die te maken hebben met de didactiek. Zo denk je na over de doelen van vvto (en/of tpo) en de beste manieren om die doelen te bereiken. We vertalen de theorie telkens naar de praktijk: we doen we veel gevarieerde en speelse activiteiten die je de volgende les kunt gebruiken.

Daarnaast werken we systematisch aan de eigen taalvaardigheid; Engels leer je immers door Engels te doen. De cursus is dan ook in het Engels en er zijn heel veel gespreksactiviteiten. We testen je niveau van het Engels. Mocht het nodig zijn, dan krijg je tips om aan je Engels te werken.

Tenslotte zijn er gedifferentieerde huiswerkopdrachten om verder te werken aan je vakdidactisch handelen en je eigen Engels.

Wat krijg je bij de workshop?

Dit krijg je zodat je wat je geleerd en ervaren hebt in de workshop, meteen in de klas toe kunt passen:

 • hand-outs met activiteiten die we in de workshop hebben gedaan
 • een lijst met veel voorkomend Classroom English om jou te ondersteunen. Zo bouw je aan je zelfvertrouwen.
 • speelse opdrachten om te oefenen met de woorden en grammatica die je gebruikt in de klas.
 • een lijst met nuttige websites om aan je vaardigheden, vocabulaire en grammatica te werken . Daardoor leer je vlotter, correcter en met meer zelfvertrouwen spreken.
 • een aantal spelletjes om coöperatieve spellen mee te doen. Leerlingen die samenwerken leren effectiever.
 • een aantal boeken over verschillende thema’s. De thema’s kiezen we samen.

Aan de slag met vvto Engels?

Neem contact met mij op en we maken snel een afspraak!