Engels voor op de basisschool

Coaching

Wil je ondersteuning van je leerkrachten in de klas? Dan zijn de voorbeeldlessen iets voor jou. De leerkrachten zien hoe hun eigen leerlingen spelenderwijs leren. Willen je leerkrachten zelf weten hoe goed ze het doen? Willen ze concrete tips and tricks om hun handelen in de klas te verbeteren? Kies dan voor lesobservaties. We kijken wat het volgende stapje is wat jouw leerkrachten kunnen zetten.

Voorbeeldlessen

Wat en voor wie?

Voorbeeldlessen zijn uitermate geschikt voor scholen die beginnen met vvto of die de overstap willen maken naar spelenderwijs een vreemde taal aanleren. Door de voorbeeldlessen kun je ervaren hoe een speelse les opgebouwd is én jouw klas observeren. Veel leerkrachten krijgen een soort ‘Aha’-gevoel: “Dus dat is de bedoeling”. Ook zijn veel leerkrachten verbaast over wat hun leerlingen opeens kennen en kunnen. Vaak meer dan ze dachten!

 

Hoe gaat zo’n voorbeeldles in zijn werk?

We maken een afspraak om per groep een voorbeeldles van 20-30 (onderbouw) of 30-45 minuten (bovenbouw) te geven. Daarvoor gebruik ik eigen lesmateriaal of de lesmethode van de school. Ik voer de voorbeeldles uit en daarna bespreken we de les individueel of als team.

 

Wat krijg je bij de voorbeeldlessen?

  • een lesplan met alle activiteiten en gebruikte links naar websites
  • gebruikt lesmateriaal, zoals kaartjes om spelletjes mee te doen, een prentenboek, werkbladen
  • indien nodig of wenselijk, extra lesmateriaal dat aansluit bij het thema waarmee de leerkracht bezig is

Lesobservaties

Wat en voor wie?

Lesobservaties zijn geschikt voor scholen die een nulmeting willen doen, de vinger aan de pols willen houden tijdens het traject of willen weten wat het team opgestoken heeft van de adviezen en trainingen. Door de lesobservaties ontstaat een goed beeld van de vaardigheden van de individuele leerkracht.

 

Op verzoek van de school kan er ook een algemene analyse gemaakt worden na het observeren van het team.

 

Hoe gaat zo’n lesobservatie in zijn werk?

We maken een afspraak om een leerkracht 20-30 (onderbouw) of 30-45 minuten (bovenbouw) te observeren. Daarvoor gebruik ik een observatieformulier dat ik van tevoren deel zodat je weet waar je aan toe bent. Ik voer de observatie uit en maak tijdens de les uitgebreid aantekeningen. Daarbij beschrijf ik wat er gebeurt, benoem wat goed gaat en geef tips over wat beter kan. Daarbij kijk ik altijd naar de volgende stapjes die de leerkracht kan zetten.

 

Na de lesobservatie bespreken we de les gedurende 15 minuten.

 

Wat krijg je bij iedere lesobservatie?

  • een uitgebreid individueel verslag met een beschrijving van de les, tips and tops.
  • een nagesprek van 15 minuten met de individuele leerkracht. Het is mogelijk om alle leerkrachten per bouw tegelijk na te bespreken.
  • indien nodig of wenselijk, extra lesmateriaal dat aansluit bij het thema waarmee de leerkracht bezig is.

Reviews

Willibrord_Loes van Hees

"Graag wil ik je bedanken voor de uitgebreide en gedetailleerde lesobservatie. Ik kan weer verder met je tips.

Daarnaast ben ik onder de indruk van je stimulerende manier van begeleiden en lesgeven."

Loes van Hees, groepsleerkracht in de bovenbouw op RKBS Willibrord in Bergschenhoek

De Kralingsche School

"Geweldig mens! Super toegankelijk, hield de cursussen luchtig en was heel flexibel. Goed gekeken naar wat onze medewerkers nodig hebben." | "Kundig, rustig, vriendelijk en heel behulpzaam." | "Zeer kundig en ze had haar presentaties goed in elkaar gezet." | "Zeer enthousiast en welbespraakt!" | "Geweldig. Inspirerend en behulpzaam."

Verschillende leerkrachten en de directeur a.i. van de Kralingsche School in Rotterdam

Wil jij ook individuele coaching?

Wil je samen aan de slag gaan om het volgende stapje te zetten in jouw professionele ontwikkeling? Neem contact op voor een voorbeeldles of lesobservatie. Veilig, positief en respectvol.