Engels voor op de basisschool

Advies

Waarom advies?

Wil je vorm geven aan internationalisering en wereldburgerschap via de Engels, maar weet je niet precies hoe? Wil je graag verder gaan dan het verplichte programma voor Engels en kijken naar vvto, tpo, CLIL of IPC? Dan is het fijn om daarover advies te krijgen.

We kijken samen naar je huidige situatie en denken we samen na over de situatie die je wilt bereiken. Maatwerk dus.

Door het traject dat we samen ingaan, werk je aan je missie en visie, ondersteun en inspireer je jouw team, en blijf je binnen jullie mogelijkheden. Doorlopende leerlijnen en verankering komen daarbij specifiek aan de orde.

 

Wat voor soort advies?

Mijn advies is afgestemd op jouw situatie, wensen en mogelijkheden:

  • overleg met de directie, de commissie Engels, de vvto-coördinator of de IPC-coördinator
  • teamvergaderingen
  • individuele gesprekken met teamleden
  • literatuuronderzoek
  • rapporten over verschillende thema’s zoals doorlopende leerlijnen en vaardigheden in het tpo

Reviews

De Kralingsche School
Stepping Stones Ellen Dijkman

"Wat was ik blij met jouw mailtje. Heel erg bedankt dat je zo snel al tijd had om het stuk voor mij aan te passen. Ik heb al jouw tips erin verwerkt."

Denise Zweere, groepsleerkracht en zorgcoördinator hoogbegaafden op de Kralingsche School in Rotterdam

"Bedankt voor de opzet van de leerlijn voor groep 4. Ik heb zin om er weer mee aan de slag te gaan! Fijn dat de opzet in moeilijkheid oploopt."

Ellen Dijkman, groepsleerkracht en vvto-coördinator op tpo-school Stepping Stones in Utrecht

Willibrord_Keesjan Masser

"In de persoon van Paulien Lammers hebben wij een bijzonder vriendelijke maar ook zeer deskundige coach die namens EarlyBird aan de Willibrord is gekoppeld. Vorig schooljaar en begin van dit schooljaar heeft Paulien voor
het team de trainingen verzorgd op het gebied van de didactiek en eigen vaardigheid. Momenteel is Paulien in alle groepen de Engelse lessen aan het observeren en verzorgt zij de feedback richting de collega’s. Stap voor stap zijn we hiermee de inhoud en het niveau van het Engels op de Willibrord aan het ontwikkelen."

Keesjan Masser, directeur van RKBS Willibrord in Bergschenhoek in de nieuwsbrief aan ouders/verzorgers

Op zoek naar advies?

Op zoek naar advies op maat? Wil je weten wat ik voor jouw school kan betekenen? Neem contact met me op!